mr. W. (Wessel) Bosse

Notaris

Functie: Partner en Notaris
E-mail: wessel@bmnotariaat.nl
Telefoon: +31 20 747 00 60
Mobiel: +31 6 53 18 81 85

Wessel is sinds 1984 in het notariaat werkzaam en in 1999 tot notaris in Amsterdam benoemd. Wessel is gespecialiseerd op het gebied van het ondernemingsrecht en heeft hierover veel wetenschappelijke artikelen in vaktijdschriften geschreven. Ook heeft hij hierover post academische onderwijs gegeven.

Hij adviseert over (grensoverschrijdende) fusies en overnames, het opstellen van aandeelhouders- en investeringsovereenkomsten, herstructureringen, het oprichten van rechtspersonen, inrichten en wijzigen van statuten, ”corporate governance” vraagstukken, bedrijfsopvolging, family governance alsmede het aangaan van joint-ventures en andere samenwerkingsvormen.

Wessel verricht zijn  werkzaamheden zowel voor nationale als internationale ondernemingen en ondernemers.

mr. H. (Hugo) Meilink

Notaris

Functie: Partner en Notaris
E-mail: hugo@bmnotariaat.nl
Telefoon: +31 20 747 00 60
Mobiel: +31 6 276 52 164

Hugo is sinds 2003 in het notariaat werkzaam te Amsterdam en heeft de postdoctorale Grotius specialisatie opleiding ‘Vennootschaps- en Ondernemingsrecht’ voltooid.

Na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest als kandidaat-notaris in Amsterdam heeft Hugo internationale werkervaring opgedaan bij een advocatenkantoor op Curaçao.

Hugo heeft zich gespecialiseerd in het ondernemingsrecht en adviseert nationale en internationale cliënten op het gebied van (grensoverschrijdende) juridische fusies, (grensoverschrijdende) zetelverplaatsingen, herstructureringen, overnames, het opzetten van investeringsfondsen en corporate governance.

Wij zijn een onafhankelijk notariskantoor met een focus op (inter)nationaal ondernemingsrecht. Voorheen waren wij verbonden aan grote advocaten- en notariskantoren. Daar hebben wij jarenlange ervaring in de nationale en internationale zakelijke ondernemingsrechtpraktijk opgedaan.
Wij verlenen geen belastingadvies, maar werken samen met gerenommeerde belastingadviseurs uit ons netwerk of met de fiscalist van uw keuze.
BosseMeilink Notariaat biedt juridische dienstverlening aan particulieren en ondernemers, familiebedrijven en nationale en internationale
ondernemingen. Onze cliënten zijn onder andere start ups, kleine en middelgrote (MKB) ondernemingen, alsook grotere en internationaal opererende organisaties.

Onze dienstverlening betreft verschillende notariële rechtsgebieden met een focus op (inter)nationaal ondernemingsrecht.

Over diverse juridische onderwerpen zijn van ons publicaties verschenen in vaktijdschriften.

Teleportboulevard 110
1043 EJ Amsterdam
Telefoon: 020 – 747 00 60

BosseMeilink Notariaat

Teleportboulevard 110
1043 EJ Amsterdam