Publicaties

– Specifieke leidraad BFT 24 oktober 2018 (lees dit artikel)
– Belanghebbende bij een stichting (lees dit artikel)
– Ubo-wijziging een ongebruikelijke transactie voor de Wwft (lees dit artikel)
– Scherper cliëntenonderzoek door aanpassing Wwft aan vierde anti-witwasrichtlijn (lees dit artikel)
– Toezicht bij verenigingen en stichtingen in het Wetsvoorstel Bestuur en toezicht rechtspersonen (lees dit artikel)
– Dient de notaris een betwiste bestuurder in te schrijven in het handelsregister? (lees dit artikel)
– Het centraal aandeelhoudersregister (lees dit artikel)
– Het Nederlandse UBO-register en centraal aandeelhoudersregister (lees dit artikel)
– Het civielrechtelijk bestuursverbod en de positie van de tijdelijk bestuurder (lees dit artikel)
– Civielrechtelijk bestuursverbod (lees dit artikel)
– Civielrechtelijk bestuursverbod nader beschouwd (lees dit artikel)
– Aandeelhoudersovereenkomst in strijd met dwingend recht (Hof Amsterdam 13 januari 2015) (lees dit artikel)
– Reactie op Het centraal aandeelhoudersregister (lees dit artikel)
– De flex-bv, ruim een jaar verder (deel 1) (lees dit artikel)
– De flex-bv, ruim een jaar verder (deel 2) (lees dit artikel)
– Conversie van aandelen zonder statutaire grondslag (lees dit artikel)
– De flex-bv (deel 1) (lees dit artikel)
– De flex-bv (deel 2) (lees dit artikel)
– Tegenstrijdig belang en Hoge Raad 14 oktober 2011 (lees dit artikel)
– Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (deel 1) (lees dit artikel)
– Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (II, slot) (lees dit artikel)
– De taakbelaste bestuurder met besluitbevoegdheid.
Gevolgen voor de collectieve bestuursaansprakelijkheid (lees dit artikel)
– De tegenstrijdig belangregeling voor NV’s (lees dit artikel)
– De tegenstrijdig belangregeling verder versoepeld (lees dit artikel)
– Het UBO register (lees dit artikel)